Skip to main content

8. Inleiding DC tractie


8.1 Inleiding

Onder DC tractie wordt verstaan die installatiedelen ten behoeve van de tractie energievoorziening die 600V DC of 750V DC voeren. Het betreft:

 1. de delen van installaties waarvan het getransporteerde vermogen direct aan bewegende voertuigen wordt geleverd
 2. de delen van installaties waarvan het getransporteerde vermogen in stilstaande vaar- of voertuigen batterijen oplaadt
 3. de retourstroomgeleiders
 4. de installaties in de voertuigen.

De grens tussen hoogspanning of laagspanning en DC tractie ligt bij de kabel die vanaf de tractie transformator bij de tractie gelijkrichter binnenkomt.

a. Elektrotechnische werkzaamheden aan DC tractie-installaties in elektrische bedrijfsruimten waarin ook hoogspanningsinstallaties staan opgesteld, moeten uitgevoerd worden volgens de geldende procedure voor hoogspanningsinstallaties.

HTM heeft de organisatie voor DC tractie ingericht conform laagspanning

b. Op elke aanwijzing voor DC tractie moet staan of deze is verstrekt voor de infra installaties of voor de installaties op voertuigen en/of vaartuigen.

Werkzaamheden met betrekking tot de DC tractie zijn verdeeld in de volgende categorieën:

 • bedieningshandelingen (hoofdstuk 11.3 en 12.4);
 • elektrotechnische werkzaamheden (hoofdstuk 10.2);
 • werkzaamheden aan de retourstroominstallatie (hoofdstuk 10.3);
 • niet-elektrotechnische werkzaamheden (hoofdstuk 10.4).

De wijze van werken kan daarbij zijn:

 • spanningsloos (hoofdstuk 9.2) of
 • in de nabijheid van actieve delen (hoofdstuk 9.3) of
 • aan onder spanning staande bovenleiding (hoofdstuk 11.2).

Voor deze werkwijzen zijn standaardprocedures opgesteld.

Het werken aan onder spanning staande DC tractie is niet toegestaan, behalve voor:

 • het nemen van veiligheidsmaatregelen en het opheffen daarvan;
 • het uitvoeren van metingen en beproevingen;
 • het met geschikte kabelknipapparatuur knippen van kabels die onder spanning kunnen staan;
 • specifiek omschreven urgente werkzaamheden aan de bovenleiding

zie Werkinstructie Werken aan onder spanning staande bovenleiding

In het hoofdstuk “werkzaamheden aan of nabij DC tractie” is beschreven waarop de werkwijzen van toepassing zijn (hoofdstuk 10).