Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

62 total results found

3 Bijlagen

A: Richtlijnen B: Verklaringen 1,2 en 3 C: Aanwijzingen D: Inspectie en onderhoud

2 EVH Lokaal Spoor

Deel 1: Algemeen Deel 2: Laagspanning Deel 3: DC Tractie Deel 4: Hoogspanning

4 Termen en definities

1 Introductie

Acceptatiecriteria elektrische (spoor)installaties, Beleidsdocument en beleidsverklaring, Voorwoo...

Beleidsverklaring
Leeswijzer
Inleiding EVH Lokaal spoor
Voorwoord

Cerificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging (versie 4.0)

Werkkamer Systeemcertificering

Regeling nieuwe toetreders Certificeringsregeling PS en WPB (versie 1.0)

Werkkamer Systeemcertificering

Toetsingskader certificerende instellingen (versie 2.0)

Werkkamer Systeemcertificering

Overgangsregeling Certificeringsregeling PS en WPB (versie 1.0)

Werkkamer Systeemcertificering

Erkenningsregeling voor keuringsinstituten (versie 1.3)

Voorschrift Veilig Werken Tram (versie 1.3b)

Versie 1.3b, 01-10-2022

Voorschrift veilig werken hoogspanning (Vvw-hs)

Voorschrift Veilig Werken Metro (Vvw-Metro)

Versie 2.0. juli 2022

DEEL 1: ALGEMEEN

2 EVH Lokaal Spoor

DEEL 2: LAAGSPANNING

2 EVH Lokaal Spoor

DEEL 4: HOOGSPANNING

2 EVH Lokaal Spoor

DEEL 3: DC TRACTIE

2 EVH Lokaal Spoor

Bijlage C: Aanwijzingen

3 Bijlagen

Bijlage D: Inspectie en onderhoud

3 Bijlagen

Bijlage A: Richtlijnen voor het bepalen van werkafstanden in lucht

3 Bijlagen

Richtlijnen voor het bepalen van werkafstanden in lucht, Gevarenzone en nabijheidszone: De veili...

Termen en definities

4 Termen en definities

In het EVH zijn de volgende begrippen van toepassing. Bij de beschrijving van deze begrippen is d...

Acceptatiecriteria voor het werken met, aan en in elektrische (spoor)installaties

1 Introductie

Dit Elektrotechnisch Veiligheidshandboek Lokaal spoor (EVH) is een collectief van:            ...

4. Inleiding Laagspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 2: LAAGSPANNING

4.1 Inleiding Onder laagspanning wordt verstaan: extra lage spanning: een spanning die normaa...

1. Inleiding

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 Het Elektrotechnisch Veiligheids Handboek Lokaal spoor (EVH) 1.1.1 Doel van het EVH railAle...

2. Algemene Bepalingen

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 1: ALGEMEEN

2.1 Organisatie 2.1.1 Algemeen Elke organisatie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van...

5. Standaardprocedures laagspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 2: LAAGSPANNING

Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch insta...

6. Werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties Laagspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 2: LAAGSPANNING

Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch insta...

7. Aanvullende bepalingen

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 2: LAAGSPANNING

7.1 Installaties voor treinbeveiliging De treindetectie installaties die gebruik maken van spoor...

15. Inleiding Hoogspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 4: HOOGSPANNING

15.1 Hoogspanning Onder hoogspanning wordt verstaan een spanning die normaal hoger is dan 1000 v...

8. Inleiding DC tractie

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

8.1 Inleiding Onder DC tractie wordt verstaan die installatiedelen ten behoeve van de tractie en...

9. Standaard veiligheid procedures DC tractie

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

9.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden drie standaardprocedures gepresenteerd voor het veilig uit...

10. Werkzaamheden aan of nabij DC tractie

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch insta...

11. Bovenleiding

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

  Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch in...

12. Stroomrail

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

Bij situaties die in dit hoofdstuk niet expliciet zijn genoemd moeten de standaardprocedures uit ...

13. Aanvullende bepalingen DC tractie

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

13.1 Ruim uitschakelen tram- en metrovoeding bij calamiteiten Om de risico's van...

14. Voer- en vaartuigen, werkplaatsen en remises

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 3: DC TRACTIE

14.1 Inleiding Werkzaamheden aan elektrische installaties in voer- en vaartuigen en in werkplaat...

16. Standaardprocedures Hoogspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 4: HOOGSPANNING

In dit hoofdstuk worden vier standaardprocedures gepresenteerd voor het veilig uitvoeren van werk...

17. Werkzaamheden aan of nabij elektrische installaties Hoogspanning

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 4: HOOGSPANNING

Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch insta...

3. Algemene verplichtingen

2 EVH Lokaal Spoor DEEL 1: ALGEMEEN

Lees bij alle aanduidingen van installatieverantwoordelijke voor GVB: Strategisch insta...

EVH Lokaal Spoor (web)

Certificeringsregeling PS en WPB (web)

Keuringsinstituten railAlert

VVW Hoogspanning (Vvw-hs), versie 1.1, 01-11-2023

versie 1.1, 01-11-2023

Voorschrift Veilig Werken (Tram), versie 1.3b, 1 oktober 2022

Versie 1.3b, 1 oktober 2022

Voorschrift veilig werken (metro), versie 2, juli 2022

Versie 2, juli 2022