Skip to main content

Overgangsregeling Certificeringsregeling PS en WPB (versie 1.0)


afbeelding.png

Deze overgangsregeling is gepubliceerd op de website van railAlert op 1 november 2022.

Deze overgangsregeling is van toepassing op de onderstaande regelingen:

  • Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging versie 4.0;
  • Regeling nieuwe toetreders Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging versie 1.0;
  • Toetsingskader voor de certificerende instellingen versie 2.0.

Tijdlijn van de overgangsregeling

Certificerende instellingen (CI)

  • de CI dient audits op basis van de Certificeringsregeling PS en WPB (versie 4.0) conform het nieuwe toetsingskader uit te voeren.

Nieuwe toetreders

Initiële audits (start fase 1) worden met ingang van 1 november 2022 uitgevoerd op basis van de nieuwe regeling nieuwe toetreders Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging.

Lopende initiële certificatietrajecten worden uitgevoerd op basis van de op dat moment geldende regelingen.

Transitie van bestaande certificaten

  • Certificaten, uitgegeven tegen versie 3.8 van de Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging dienen uiterlijk op 31-12-2025 te zijn omgezet naar de nieuwe Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging versie 4.0. Na deze datum verliezen de certificaten op basis van de 3.8-versie automatisch hun geldigheid;
  • de transitie wordt uitgevoerd tijdens de regulier geplande hercertificeringsaudit. De certificaten op basis van het nieuwe schema behouden de oorspronkelijke (initiële) certificeringsdata. Een transitie van het certificaat naar versie 4.0 tijdens een periodieke audit is niet mogelijk;
  • de CI zal vóór deze transitie een aanvullende (documentatie) beoordeling uitvoeren om vast te stellen of de wijzigingen in de certificeringsregeling zijn doorgevoerd in het managementsysteem van de certificaat-houder;
  • de tijdsbesteding, voor deze aanvullende (documenten)beoordeling en rapportage daarvan, bedraagt minimaal een halve Voor de rapportage dient de railAlert transitie checklist te worden gebruikt.

Beheer regeling

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van deze overgangsregeling berust bij de Werkkamer Systeemcertificering van de Stichting railAlert. Op- en/of aanmerkingen over deze overgangsregeling kunnen worden ingediend bij de Stichting railAlert (info@railalert.nl).

De actuele versie van dit document is gepubliceerd op de website van Stichting railAlert (www.railalert.nl). Alle voorgaande versies van deze overgangsregeling zijn met de publicatie komen te  vervallen.

Colofon

Eigenaar              Stichting railAlert

Soesterweg 244
3812 BH Amersfoort
www.railalert.nl


Telefoon              085 0023510

E-mail                 info@railalert.nl


Uitgave                Stichting railAlert

Werkkamer          Systeemcertificering

               

Status                   Definitief, versie 1.0

afbeelding.png