Skip to main content

C2 Aanwijzingen en acceptatie GVB


Procedure voor het aanwijzen van personen

De strategisch installatieverantwoordelijke wordt aangewezen door het Hoofd RailServices GVB.

De operationeel installatieverantwoordelijke, bedieningsdeskundige, werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon en voldoend onderricht persoon worden aangewezen door de SIV, op voordracht van desbetreffende hiërarchisch leidinggevenden.

Het ingevulde beoordelingsformulier wordt samen met kopieën van de relevante diploma’s en schriftelijke verklaringen van relevante ervaring bewaard. Het beoordelen van de aan te wijzen strategisch installatieverantwoordelijke geschiedt door het Hoofd Railservices GVB.

Bij de aanwijzing van GVB personeel wordt de aangewezene toegang verstrekt tot het EVH en het GVB Bedrijfsvoeringshandboek
De strategisch installatieverantwoordelijke zorgt voor een actuele Lijst geaccepteerde personen.
Na acceptatie van de aangewezene door plaatsing op de Lijst geaccepteerde personen ontvangt hij indien nodig sleutels en een schakelboek.