Skip to main content

C3 Aanwijzingen HTM


Aanwijzingen

De directie heeft de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen gedelegeerd zoals hieronder weergegeven. De aan te wijzen personen worden door de lijnorganisatie voorgedragen.

Aanwijzing door Aanwijzing van Afkorting NEN 9140
Manager Veiligheid, Kwaliteit en Milieu Installatieverantwoordelijke IV
Operationeel Installatie Verantwoordelijke  OIv
Werkverantwoordelijke WV e-WV
Installatieverantwoordelijke Ploegleider PL

Vakbekwaam Persoon VP e-VP

Voldoende Onderricht Persoon VOP e-VOP

Bedieningsdeskundige BD

In bijlage 2 en 3 van het document: Elektrotechnisch Veiligheidsbeleid is het aanwijsbeleid van HTM volledig beschreven.

Het Elektrotechnisch Veiligheidsbeleid is op te vragen bij de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Milieu