Skip to main content

C4 Aanwijzingen RET


C4.1 Diverse categorieën voldoend onderricht persoon

De RET kent de volgende categorieën voldoend onderricht persoon (VOP):

VOP-Schakelbevoegd

Een voldoend onderricht persoon met de volgende bevoegdheden ten aanzien van de tractiestroom-installatie van de metro:

  • het aan- en uitvragen van de tractiespanning via het bedrijfsvoeringscentrum;
  • het via het bedrijfsvoeringscentrum laten bedienen van op afstand bedienbare scheiders in het tractiekabelnet;
  • het verrichten van schakelhandelingen in het tractiekabelnet door middel van handbediende scheiders;
  • het veiligstellen van de stroomrail en het weer opheffen van deze veiligheidsmaatregel.

VOP-Stroomrail

Een voldoend onderricht persoon met de volgende bevoegdheid ten aanzien van de stroomrail van de metro:

  •  het na melding door de centrale verkeersleiding dat de stroomrail spanningsloos is geschakeld, veiligstellen van de stroomrail en het weer opheffen van deze veiligheidsmaatregel.

VOP-Calamiteiten

Een voldoend onderricht persoon met de volgende bevoegdheden ten aanzien van de stroomrail en de bovenleiding:

  • het in verband met een calamiteit, na melding door de centrale verkeersleiding dat de stroomrail of de sneltrambovenleiding   spanningsloos is geschakeld, veiligstellen van de stroomrail of bovenleiding;
  • het in verband met een calamiteit uitschakelen en veiligstellen van de trambovenleiding.

VOP-Centrale verkeersleiding

Een voldoend onderricht persoon van de centrale verkeersleiding met de volgende bevoegdheid ten aanzien van de stroomrail van de metro:

  • het aan- en uitvragen van de tractiespanning via het bedrijfsvoeringscentrum.

VOP-Remises en werkplaatsen

Een voldoend onderricht persoon met één of meer van de volgende bevoegdheden ten aanzien van de stroomrail, bovenleiding of trolley:

  • het in- en uitschakelen, veiligstellen en weer opheffen van de beveiliging van de stroomrail in de wasstraat;
  • het in- en uitschakelen, veiligstellen en weer opheffen van de beveiliging van de bovenleiding in remises en werkplaatsen;
  • het aan- en afkoppelen van metromaterieel op de tractiespanning door middel van de trolley.
  • het aan- en afkoppelen van trams op de tractiespanning door middel van een kabel in werkplaatsen.

Overige voldoend onderrichte personen

De overige vormen van voldoend onderricht persoon worden met inachtneming van hetgeen in het EVH is bepaald, individueel vastgesteld.

C4.2 Staffellijst

Een schematische weergave van de verschillende categorieën voldoend onderricht persoon in één staffellijst geeft het volgende beeld. Hierbij is per categorie met een X aangegeven welke handelingen er zijn toegestaan. (Op de aanwijzing kunnen eventueel beperkingen of uitbreidingen ten opzichte van deze lijst per persoon worden aangegeven. In verband met de overzichtelijkheid van bevoegdheden moet hier zo min mogelijk gebruik van worden gemaakt.)

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1

het aan- en uitvragen van de tractiespanning voor de metro (stroomrail), per stroomrailgroep of gehele hoofdbaan, via het bedrijfsvoeringscentrum (inclusief de groepen 226B en 227B).

X

 

 

X

 

 

2

het uitvragen van de tractiespanning voor tram en sneltram (bovenleiding) via het bedrijfsvoeringscentrum.

 

 

 

X

 

 

3

het aanvragen van de tractiespanning voor de gehele sneltrambovenleiding via het bedrijfsvoeringscentrum. Dit is uitsluitend toegestaan indien de aanvragende instantie zelf ook had uitgevraagd.

 

 

 

X

 

 

4

het via het bedrijfsvoeringscentrum laten bedienen van op afstand bedienbare scheiders in het tractiekabelnet

X

 

 

 

 

 

5

het verrichten van schakelhandelingen in het tractiekabelnet door middel van handbediende scheiders

X

 

 

 

 

 

6

het veiligstellen (testen en aarden) van de stroomrail

X

 

 

 

 

 

7

het verwijderen van veiligheidsvoorzieningen van de stroomrail

X

X

 

 

 

 

8

het na melding door de centrale verkeersleiding dat de stroomrail spanningsloos is geschakeld, veiligstellen (testen en aarden) van de stroomrail

X

X

 

 

 

 

9

het in verband met een calamiteit, na melding door de centrale verkeersleiding dat de stroomrail spanningsloos is geschakeld, veiligstellen (testen en aarden) van de stroomrail

X

X

X

 

 

 

10

het in verband met een calamiteit uitschakelen en veiligstellen (testen en aarden) van de (snel)trambovenleiding

 

 

X

 

 

 

11

het in verband met een calamiteit, na melding door de cvl of een vakbekwaam persoon dat het voedingspunt is uitgeschakeld, veiligstellen (testen en aarden) van de trambovenleiding

 

 

 

 

X

 

12

het in- en uitschakelen, veiligstellen (testen en aarden) en weer opheffen van de beveiliging van de stroomrail in de wasstraat

X

X

 

 

X

 

13

het in- en uitschakelen, veiligstellen (testen en aarden) en weer opheffen van de beveiliging van de bovenleiding in remises en werkplaatsen

 

 

 

 

X

 

14

het aan- en afkoppelen van metromaterieel op de tractiespanning door middel van de trolley

X

 

 

 

X

 

15

het aan- en afkoppelen van trams op de tractiespanning door middel van een kabel in werkplaatsen

 

 

 

 

X

 

 1. = VOP-Schakelbevoegd
 2. = VOP-Stroomrail
 3. = VOP-Calamiteiten
 4. = VOP-Centrale verkeersleiding
 5. = VOP-Remises en werkplaatsen
 6. = Overige VOP, per persoon in te vullen